Verantwoording

Verantwoording

Doelstelling

De Vereniging heeft ten doel: de bevordering van de kennis over en de bestudering van de historie en het cultureel erfgoed van de stad Amsterdam, alles in de ruimste zin.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Alle bestuursleden werken voor de vereniging op vrijwillige basis.

ANBI

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel de ANBI-status.
Indien u overweegt om de Vereniging Ons Amsterdam te steunen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter via e-mail: voorzitter@verenigingonsamsterdam.nl

Jaarstukken

2023
Begroting 2023

2022
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022

2021
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2021