Over de vereniging

Over de vereniging

De Vereniging Ons Amsterdam is opgericht in 1949 en is daarmee de oudste cultuurhistorische vereniging van Amsterdam. Wij bieden een gevarieerd programma van excursies en lezingen onder leiding van deskundige gidsen en sprekers.

Zo maken wij de geschiedenis en rijke cultuur van Amsterdam toegankelijk voor jong en oud. Aan bod komen architectuur, kunststromingen, brede historische onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen in Amsterdam en haar omgeving.

Het lidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar.

Per 1 januari 2024 bedraagt het lidmaatschap € 12,50 per jaar

Kennis

De Vereniging heeft tot doel om de kennis van heden, verleden en toekomst van Amsterdam (en omgeving) in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
De lezingen en excursies zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. De lezingen zijn gratis voor leden; voor de excursies en wandelingen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Leden

De vereniging telt ruim 1450 leden, waarvan ongeveer 40 vrijwilligers die actief zijn binnen de organisatie van Vereniging Ons Amsterdam.

Ongeveer zes maal per jaar wordt een nieuwsbrief per e-mail verzonden aan leden en geïnteresseerden.

Activiteiten

Twee maal per jaar komt een nieuw programma uit met steeds meer dan 30 activiteiten zoals lezingen, rondleidingen en excursies. Dit vaak op vaak meerdere data, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

Een aparte activiteit is de lezingencyclus: de Cursus ‘Kunst en Cultuur’ die elk jaar opnieuw een groot aantal deelnemers trekt.

Afdelingen

De Vereniging kent vier afdelingen: Noord, Oost, Zuid en West. Elke afdeling draagt bij aan het jaarprogramma. Alle leden van de Vereniging Ons Amsterdam kunnen hieraan deelnemen. Iedere afdeling heeft in haar regio een locatie voor lezingen.

Rokinfontein – Mark Manders