Over de vereniging

Over de vereniging

De Vereniging Ons Amsterdam is opgericht in 1949 en is daarmee de oudste cultuurhistorische vereniging van Amsterdam. Wij bieden een gevarieerd programma van excursies en lezingen onder leiding van deskundige gidsen en sprekers.

Zo maken wij de geschiedenis en rijke cultuur van Amsterdam toegankelijk voor jong en oud. Aan bod komen architectuur, kunststromingen, brede historische onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen in Amsterdam en haar omgeving.

Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per jaar.

Per 1 januari 2025 wordt de contributie € 15,00. Bij leden die ná september 2022 lid zijn geworden, wordt de contributie een jaar na de datum waarop ze lid werden automatisch geïnd. Bij leden die al eerder lid waren gebeurt dit in november/begin december.

Kennis

De Vereniging heeft tot doel om de kennis van heden, verleden en toekomst van Amsterdam (en omgeving) in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
De lezingen en excursies zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. De lezingen zijn gratis voor leden; voor de excursies en wandelingen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Leden

De vereniging telt ruim 1400 leden, waarvan ongeveer 30 vrijwilligers die actief zijn binnen de organisatie van Vereniging Ons Amsterdam.

Ongeveer twintig maal per jaar wordt een nieuwsbrief per e-mail verzonden aan leden en geïnteresseerden.

Activiteiten

Twee maal per jaar komt een nieuw programma uit met ongeveer 60 activiteiten zoals lezingen, rondleidingen en excursies. Dit vaak op meerdere data, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

Afdelingen

De Vereniging kent vier afdelingen: Noord, Oost, Zuid en West. Elke afdeling draagt bij aan het jaarprogramma. Alle leden van de Vereniging Ons Amsterdam kunnen hieraan deelnemen. Iedere afdeling heeft in haar regio een locatie voor lezingen.

Rokinfontein – Mark Manders