Sociëteit van Suriname

Door: Karwan Fatah-Black

Amsterdam heeft al eeuwenlang een bijzondere band met Suriname.
In de zeventiende en achttiende eeuw waren kolonisatieprojecten vaak in particuliere handen. Voor Azië was dat de VOC en in de Atlantische wereld de WIC. Anders dan de tegenhanger in Azië had de WIC niet de mogelijkheden om handel en kolonisatie in het gehele octrooigebied alleen ter hand te nemen. Zo gebeurde het dat particulieren eigen koloniën konden beginnen. De aanvankelijk uit drie partijen bestaande Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, waaraan de WIC ook zelf deelnam, was de belangrijkste exploitant in het gebied. Het stadsbestuur van Amsterdam was voor een derde eigendom van de Sociëteit. Deze was gevestigd aan het Singel. Vooraanstaande Amsterdamse bestuurders werden daarheen afgevaardigd om vanuit de stad de kolonie te besturen.

In deze lezing zal de Leidse historicus Karwan Fatah-Black, auteur van het rijk geïllustreerde en veelgeprezen boek Sociëteit van Suriname, ingaan op de geschiedenis van de Sociëteit en de betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij slavernij en kolonisatie. Kwam de rijkdom van Amsterdamse regenten voor een groot deel voort uit de winst uit slavernij?

Bekijk de lezing hieronder.