Schuilkerken deel 1

Door: Walther Schoonenberg

De vele kerkelijke gezindten in Amsterdam, anders dan de publieke kerk, konden niet beschikken over openbare kerkgebouwen, die immers door de stad zelf werden gebouwd. Aanvankelijk hielden de verschillende geloofsgemeenschappen bijeenkomsten in woon- of pakhuizen. Al spoedig ging men ertoe over de huizen inwendig te verbouwen om de kerkruimte te vergroten. We kunnen spreken van huiskerken of galerijkerken, die tegenwoordig schuilkerken worden genoemd, al is dat eigenlijk een onjuiste benaming. De kerken waren immers bekend en ze werden gedoogd. Zelfs de paapse vergaderplaatsen werden uiteindelijk door de stad met rust gelaten. Eigenlijk verlangde de stad alleen dat de kerken vanaf de straat niet zichtbaar waren. In deze lezing vertelt architectuurhistoricus Walther Schoonenberg over de schuilkerken van de verschillende geloofsgemeenschappen in Amsterdam. In de lezing komt ook de specifieke cultuur van het tolerante Amsterdam van de 17e en 18e eeuw ter sprake.

Bekijk de lezing hieronder.