Lezing “Kabelfabriek DRAKA in Amsterdam-Noord, een geschiedenis van ruim 100 jaar”

Door: Dik van Dijk

Begin 20e eeuw had Amsterdam plannen ontwikkeld om terreinen aan de overzijde van het IJ te gaan inzetten voor industrie en woningbouw voor arbeiders.
Het was J.T. Duyvis die in 1910 op die industrieterreinen een fabriekje oprichtte voor produktie van met rubber geïsoleerde leidingen, de N.V. Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, later kortweg Draka genoemd. Eind 19e eeuw kwam namelijk elektrisch licht binnen ieders bereik, maar de elektrische geleiding – de kabel – kwam tot 1910 uit het buitenland en was van slechte kwaliteit.
In woord en beeld volgt de interessante geschiedenis van dit bedrijf, met de gebouwen, de mensen en de produkten.
Anno 2014 was Draka nog één van de weinige grote industrieën in Amsterdam-Noord, maar na 104 jaar kwam er een einde aan de kabelfabriek in Amsterdam. Het Italiaanse Prysmian, dat Draka in 2011 had overgenomen, verplaatste de fabriek begin 2015 deels naar Delft.
Het vrijkomend industriegebied in Noord – het Hamerkwartier – zal in een wijk met ruim zesduizend woningen veranderen. De plannen moeten vanaf 2022 ten uitvoer gebracht worden.