Boeken voor de geleerde burgerij

Door: Prof.Jos A.A.M. Biemans

De eerste min of meer openbare bibliotheek in het nieuwezijdse stadsdeel van Amsterdam bevond zich van omstreeks 1400 tot 1632 in de Nieuwe Kerk aan de Dam. Aan de hand van een groot aantal afbeeldingen vertelt Jos Biemans over de oprichting en lotgevallen van die librije tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Hij publiceerde er in 2019 een dik en rijk geïllustreerd boek over: Boeken voor de geleerde burgerij. De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632.

Jos A.A.M. Biemans (1951) is neerlandicus, boek- en bibliotheekhistoricus. Hij werkte aan de universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam en was van 2004 tot zijn pensionering in 2017 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Organisatie afdeling Zuid, contactpersoon:
Jaap van der Meulen, telefoon 020-6793433, j.vandermeulen20@gmail.com

Bekijk de lezing hieronder.