Berlage en Plan Zuid

Door: Ton Heijdra

De architect H. P. Berlage heeft ruim honderd jaar geleden het beroemde Plan Zuid ontworpen. Het plan is vermaard om zijn stedenbouwkundige opzet met grote zichtlijnen en drukke verkeersstraten, gecombineerd met rustige woonbuurten en levendige pleinen. Sinds enkele jaren is het een beschermd stadsgezicht. De invulling van het plan gebeurde niet door Berlage maar vooral door de architecten en kunstenaars van de Amsterdamse School. Zij hebben een wijk vol fantastische vormen en kunst gecreëerd.

In deze lezing vertelt Ton Heijdra over architect Berlage en zijn opvattingen over architectuur en stedenbouw in relatie tot de Amsterdamse School. Daarbij aandacht voor de veranderende opvattingen van Berlage, de uitgangspunten van het plan en de daarop volgende bouw door woningbouwverenigingen en particulieren.

Ton Heijdra is stadsgeograaf en heeft meerdere boeken over Amsterdam geschreven. Hij is betrokken bij Museum de Dageraad, een dependance van Amsterdamse School Museum Het Schip, in Zuid. Meer informatie www.hetschip.nl

Bekijk de lezing hieronder.