Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden van de Vereniging Ons Amsterdam zijn van toepassing op alle activiteiten die de Vereniging Ons Amsterdam organiseert.
Vereniging Ons Amsterdam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40533180.

Lidmaatschap
De jaarlijkse contributie wordt jaarlijks per automatische incasso geïnd door de Vereniging Ons Amsterdam.

Deelname activiteit
Deelname aan een activiteit kan uitsluitend plaatsvinden door op de website het gekozen item te boeken.

Bevestiging
Na ontvangst van uw boeking ontvangt u van de Vereniging Ons Amsterdam een e-mail ter bevestiging. Hierin staat op welk tijdstip de activiteit aanvangt en de locatie.

Betaling
Bij het boeken van een activiteit via de website rekent u direct af. Mensen die niet over iDeal beschikken kunnen contact opnemen met de penningmeester.  

Aanvangstijd
Zorg ervoor dat u in ieder geval 15 min. voor aanvang aanwezig bent.

Aansprakelijkheid
Deelname aan onze activiteiten geschiedt op eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan het verkeer. De Vereniging Ons Amsterdam is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële directe of indirecte schade die de deelnemer opgelopen heeft tijdens een activiteit of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden tijdens een activiteit. De Vereniging Ons Amsterdam is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer.

Annulering
Voor geboekte activiteiten verlenen wij bij annulering geen teruggave.
Wel mag u iemand anders op uw naam laten deelnemen.

Als de Vereniging Ons Amsterdam een activiteit moet annuleren nadat er een bevestiging is ontvangen en de betaling gedaan is, wordt het gehele bedrag gerestitueerd.
• Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de Statuten de het Huishoudelijk reglement van de Vereniging Ons Amsterdam zoals vermeld op deze website.