Hierbij nodigen wij u uit voor de 73e ledenvergadering van de Vereniging Ons Amsterdam (met aansluitend een lezing) op woensdagavond 12 april 2023 om 20.00 uur in De Hallen, bovenzaal Bibliotheek, Hannie Dankbaarpassage 10 te Amsterdam (ingang Tollensstraat). Hieronder de documenten voor de ledenvergadering:
  • Agenda Algemene Ledenvergadering 2023
  • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2022
  • Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2022
  • Financieel jaarverslag 2022 van de penningmeester
  • Begroting 2023
  • Huishoudelijk Reglement