Nieuwendammerdijk

Het ontstaan van Nieuwendam

Lezing door: Adri Doorneveld van AdriAAA (Adri Amsterdam Avontuur Architectuur)
Datum: 9 mei 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk de Banne
Prijs: leden 0,- / niet-leden 5,-

Bent u lid, log dan in en boek met de ledenprijs: Inloggen

Omschrijving

Het dijkdorp Nieuwendam is geheel ingesloten door de bebouwing van de stad Amsterdam. Nieuwendam is sinds 1 januari 1921 een deel van Amsterdam, maar voor die tijd was het een zelfstandige gemeente die haar oorsprong kende op de Waterlandse Zeedijk. Aanvankelijk was deze dijk helemaal niet nodig, want het gebied lag toen ver boven het zeeniveau. Maar door het toedoen van de mens – het droogmalen ten behoeve van de landbouw en de veeteelt – daalde het land snel in. En om zich te beschermen, is door de boeren van Waterland met de schep de dijk rond 1300 opgeworpen en ligt er een dijk om het Waterland. Het tracé van de dijk is vooral voor 1600 door verschillende vloeden en overstromingen sterk veranderd. De zee veroverde steeds grote stukken land en de dijk met haar dorpen werd steeds verder landinwaarts gelegd.
Het dorp Nieuwendam had in de 14e eeuw een voorganger, Zosenerdam. Ook dit dorp lag wat zuidelijker aan het IJ. Het is in een stormvloed verzwolgen. Er is toen meer landinwaarts een nieuw dorp ontstaan. Na de dijkdoorbraak als gevolg van de Sint-Jeronimusvloed van 1514 ontstond er een geschil wie de nieuwe dijk moest betalen. Na bemoeienis van de landsheer, Keizer Karel V, werden er een nieuwe dijk en dam aangelegd, kortweg de Nieuwe Dam.
Dit dorp ging zich ontwikkelen tot een plek waar vissers en schippers woonden, maar waar ook scheepswerven ontstonden. Veel Waterlanders verdienden hun brood ”ter zee, vaerende oeste en west, ende sommige doende coopmanschip”. De Waterlandse schippers waren grote kenners van de zee.

Organisatie: afdeling Noord.

Locatie

Huis van de Wijk de Banne
Bezaanjachtplein 247, ingang winkelcentrum
Amsterdam

Bereikbaar

bus 34 halte Statenjachtstraat

De zaal is via een lift toegankelijk voor rolstoelen

Parkeren

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Niet de parkeergarage gebruiken, aangezien deze slechts tot 20.30 uur open is.